โรงพยาบาลสิโรรส
ตั้งอยู่บนพื้นที่จังหวัดยะลา เขตชุมชนเมืองขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 อาคาร อาคารแรกให้บริการตรวจรักษา เปิดให้บริการขนาด 60 เตียง และอาคารสองเป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารแผนกโภชนาการ/ห้องอาหารโรงพยาบาลและห้องพักพนักงาน ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นถนนสายหลักของตัวเมือง การจราจรคับคั่ง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาประมาณ 300 เมตร ตรงข้ามโรงพยาบาลเป็นศูนย์ออกกำลังกายทั้งแบบสนามกลางแจ้ง หอประชุมสำหรับแอโรบิกแดนซ์ รวมทั้งฟิตเนส รอบรั้วของโรงพยาบาลเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และบ้านเช่าของบุคลากรโรงพยาบาล นักศึกษาและพนักงานบริษัทต่างๆในละแวกใกล้เคียง

  Read More
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในดวงใจของประชาชนในพื้นที่
พันธกิจ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการระดับทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประทับใจ
และ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ค่านิยมองค์กร
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่า
 
หน้าหลัก