No image preview.   By: การตลาด(29 ม.ค. 2564)   3 กลุ่มเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม

 3 กลุ่มเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย แต่เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความตื่นตัวในการตรวจสุขภาพมากขึ้น ทำให้เราสามารถพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆ ได้เร็วขึ้น เปอร์เซนต์การตรวจพบเจอในระยะเริ่มต้นมีมากขึ้น การรักษาให้หายจึงมีมากขึ้นตามลำดับ

สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม

สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม จริงๆ แล้ว มะเร็งเต้านมยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทำเราไม่ทราบวิธีที่จะป้องกัน ยกเว้นกรณีที่เป็นกรรมพันธ์ ซึ่งทราบสาเหตุแน่ชัดซึ่งเราสามารถป้องกันได้

กลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม
1.ผู้ที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านม
2.ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
3.ผู้ที่ใช้ยาฮอร์โมนนานติดต่อกันมากกว่า 5 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ แผนก OPD 073-223600-4 ต่อ 116,117

-------------------------------
#บริการด้วยดวงใจห่วงใยด้วยดวงจิต
-------------------------------


ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพ และโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กันนะคะ


..HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015