No image preview.   By: การตลาด(11 ต.ค. 2563)   วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ

 ใครบอก? เป็นโรคหัวใจแล้วห้ามออกกำลังกาย การที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น ย่อมหนีไม่พ้น การออกกำลังกาย ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็ควรออกกำลังกายด้วยเช่นกัน วันนี้ โรงพยาบาลสิโรรสมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ เทคนิคง่ายๆในการออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ • วอร์มอัพร่างกายก่อนออกกำลังกาย 10-15 นาที • ออกกำลังกายประมาณครั้งละ 20-30 นาที • ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง • ความหนักของการออกกำลังกายให้พิจารณาเป็นรายบุคคล เนื่องจากสภาพโรคหัวใจที่ต่างกันย่อมมีความรุนแรงต่างกัน ข้อแนะนำสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกาย • ไม่ควรออกกำลังกายในขณะท้องว่าง • ควรเลือกออกกำลังกายในร่ม หากมีสภาพอากาศที่ร้อน หรือหนาวจัด • ไม่ควรกลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย • ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่อึดอัด และหนาจนเกินไป • อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ควรดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง • ไม่ออกแรงมากจนเกินไป ควรเน้นที่ระยะเวลาในการออกกำลังกาย • หยุดออกกำลังกายทันที หากมีอาการเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ..


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015