No image preview.   By: การตลาด(24 พ.ค. 2564)   2 รูปแบบภาวะม่านตาอักเสบ

 2 รูปแบบภาวะม่านตาอักเสบ

ภาวะม่านตาอักเสบ หรือ ยูเวียอักเสบ (Uveitis) เป็นคำรวมๆที่ใช้เรียกภาวะที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อส่วนกลาง (Uvea)ภายในลูกตา ซึ่งเนื้อเยื่อส่วนนี้จะมีเส้นเลือดเป็นส่วนประกอบมากมาย เมื่อมีการอักเสบจึงสามารถส่งผลต่อการมองเห็นได้เป็นอย่างมาก สามารถทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ดังนั้นหากสงสัยว่าป่วยเป็นภาวะม่านตาอักเสบหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง อาจต้องปรึกษาจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Uveitis specialist) เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป

การอักเสบของยูเวียสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น

1. แบ่งตามกายวิภาค คือ แบ่งเป็นการอักเสบส่วนหน้า (anterior) ส่วนกลาง (interior) ส่วนหลัง(posterior) และทั้งหมดของดวงตา รวมถึงตาขาวอักเสบและเส้นเลือดจอตาอักเสบ
2. แบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งมีด้วยกันหลายสาเหตุ อาทิ

- การอักเสบที่สัมพันธ์กับการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น โรค SLE โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma) โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีน HLA-B27
- การติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตชัว เชื้อรา เชื้อวัณโรค เป็นต้น
- การอักเสบที่เกิดจากโรคทางกายอื่นๆ เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) มะเร็งเม็ดเลือด(Leukemia) เป็นต้น
- การอักเสบที่เกิดจากการใช้ยา
- การอักเสบที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ (Idiopathic)
- การอักเสบจากอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณดวงตา

นอกจากนี้ภาวะม่านตาอักเสบยังมีทั้งชนิดที่เป็นการอักเสบแบบเฉียบพลันซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการ

มองเห็นอย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยโรค SLE ที่มีภาวะจอประสาทตาอักเสบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงจอตาลดลงหรือขาดเลือดทันทีทันใด และชนิดที่เป็นการอักเสบแบบเรื้อรัง คือเป็นการอักเสบแบบต่อเนื่อง เป็นๆ หายๆ

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านม่านตาอักเสบในการวินิจฉัยหาตำแหน่งที่แน่ชัดและสาเหตุของการอักเสบ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งการวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการซักประวัติ เนื่องจากร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมักจะกลับมาเป็นซ้ำ พร้อมทั้งตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น ตรวจเลือด ตรวจสารทางพันธุกรรมเพื่อนำผลมาใช้ในการยืนยันสาเหตุ ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการฉีดสีเพื่อประเมินจอตาร่วมด้วย

--------------------------------

Facebook Chat : Click here
Line : Click here
Youtube : Click here
Tiktok : Click here

-------------------------------

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาหรือทำการนัดหมาย
Call Us 073-223600-4 ต่อ 116,117
แผนที่การเดินทางมายังโรงพยาบาล
กดเพื่อดูแผนที่

-------------------------------
#บริการด้วยดวงใจห่วงใยด้วยดวงจิต
-------------------------------

ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพ และโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กันนะคะ
..
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015