No image preview.   By: คอมพิวเตอร์(22 ต.ค. 2563)   สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ถ้าพูดถึง "โรงพยาบาลเอกชน" หลายคนรู้สึกกังวล กลัว คิดไปต่างๆนาๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่สูง แพง ไม่มีกำลังจ่าย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที ก็ยอมนั่งรอเป็นชั่วโมงๆ เพื่อที่จะใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาได้ทุกโรค

ต่อจากนี้ไป เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านั้นอีกต่อ ไม่ว่าเราจะไปรักษาที่ไหน ทำอาชีพอะไร ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ทางโรงพยาบาลสิโรรสกำลังจะกล่าวถึงนี้ บอกได้เลยว่า...ทุกคนสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้


เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้อย่างคุ้มค่านั้น เรามาดูกันว่า...คนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง


1. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น กยท (การยางแห่งประเทศไทย)
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่น สิทธิ UC, UCEP, EMCO, สิทธิบัตรทอง 30 บาท, อปท. (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
3. บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย
4. และบริษัทเอกชน เช่น ธกส, 3BB, Kerry Express, TOT
5. สิทธิประกันอุบัติเหตุจาก พรบ.รถ
6. กรมบัญชีกลาง (สิทธิจ่ายตรง) (กรณี คนไข้ฟอกไต)
7. สิทธิประกันสังคม (กรณี คนไข้ฟอกไต)
8. กองราชเลขา (กรณี คนไข้ฟอกไต)
9. มูลนิธิโรคไต (กรณี คนไข้ฟอกไต)
ข้อมูลและรายละเอียดข้างต้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ รพ.สิโรรส ยะลา 073-223600-4 ต่อ 125,129


..HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015