No image preview.   By: ห้องยานอก(7 มี.ค. 2561)   คำตอบของเธอนั้น ให้ฉันได้ไหม

 หลายๆ ท่านอาจมีข้อสงสัยทำไมเวลาไปโรงพยาบาล มักจะเจอคำถามซ้ำๆ กันจากหลายจุดบริการ เช่น แพ้ยา หรือโรคประจำตัว และจะเจอคำถามเยอะมากในช่วงรับยา คำถามเหล่านี้สำคัญอย่างไร วันนี้เภสัชกรมีคำตอบให้ค่ะ..


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015