อัตราค่าห้องพัก สำหรับลูกค้าทั่วไป โรงพยาบาลสิโรรส
ห้อง VIP Room.
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนก Admission Center.

ห้องพรีเมียร์ Premier Room.
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนก Admission Center.

ห้องพรีเมียร์ Premier Kid Room.
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนก Admission Center.

ห้องพิเศษ Superior Room
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนก Admission Center.

ห้องพักเดี่ยวมาตราฐาน Standard Room.
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนก Admission Center.