รายการเมนูอาหาร โรงพยาบาลสิโรรส

เมนูอาหารเช้า

อาหารจานเดียว

อาหารประเภทผัด

อาหารประเภททอด

อาหารประเภทเส้น

เครื่องดื่ม

ขนมหวาน

อื่นๆ

ผัดพริกไก่ กุ้ง/หมึก ปลากะพง เนื้อ
เครื่องแกงไก่ กุ้ง/หมึก ปลากะพง เนื้อ
กระเพราไก่ กุ้ง/หมึก ปลากะพง เนื้อ ไข่เยี่ยวม้า
ผัดผงกระหรี่ไก่ กุ้ง/หมึก ปลากะพง เนื้อ